Κτίριο Παλαιού Σινεμά – Δήμος Μετσόβου

Το εν λόγω κτίριο εμβαδού Ε=492,82τ.μ. βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού Ε=255,95τ.μ. στη συνοικία «Αγ. Γεώργιος» του Δ. Μετσόβου και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και εσωτερικό εξώστη (πατάρι). Παλαιότερα λειτουργούσε ως κινηματογράφος και αγοράσθηκε από τον Δ. Μετσόβου το έτος 1996 με σκοπό τη λειτουργία του ως «Πνευματικό Κέντρο». Το κτίριο σήμερα χρήζει σημαντικών επεμβάσεων οικοδομικής και ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως και αντίστοιχου εκσυγχρονισμού προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Θέση κτιρίου στον οικισμό

Άποψη εισόδου κτιρίου

Πρόκειται για κτίριο το οποίο διαρθρώνεται σε κάτοψη τραπεζίου και είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή η οποία είναι εμφανής στις όψεις του ακολουθώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κτιρίων του Μετσόβου. Τα ανοίγματα που διαθέτει το κτίριο και κυριαρχούν σε σειρά, αποτελούνται από ξύλινα παραδοσιακά κουφώματα, ενώ μεταλλικά κουφώματα παρατηρούνται μόνο στη τζαμαρία της θύρας στην κύρια όψη του κτιρίου. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ακολουθείται και εσωτερικά του κτιρίου με το παραδοσιακό ξύλινο ταβάνι. Όσον αφορά τη στέγη είναι κατασκευασμένη από ξύλινες δοκούς, η επικάλυψή της έχει γίνει με βυζαντινά κεραμίδια ενώ παρατηρούνται και τα παραδοσιακά ξύλινα φουρούσια με ταβάνι στην προέκταση της στέγης.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]