Πλήθος στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που απαντώνται στον Δήμο Μετσόβου έχουν τις ρίζες τους στην παράδοση στο βάθος των αιώνων και διατηρούνται έως σήμερα αυθόρμητα από την τοπική κοινότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, από τον 15ο αιώνα έως τις μέρες μας, συνδράμοντας στην απόκτηση ιδιαιτερότητας στη μορφή του τοπικού ορεινού πολιτισμού.

Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, αποτυπώνουν τα συλλογικά συναισθήματα και νοοτροπίες της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα την αναδεικνύουν ως συνεκτική δομή. Η συνεχόμενη ροή της κοινωνικής ιστορίας του τόπου λειτουργεί ως γούστο και αισθητική ενός ύφους ζωής που αντανακλάται στις κοινωνικές συμπεριφορές.

Η διαμόρφωση και συνέχιση της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα στη διάρκεια των αιώνων, αναδεικνύει την κοινωνική αισθητική και συλλογική συνείδηση, τις νοοτροπίες του παρελθόντος και τη λειτουργία του αξιακού κώδικα, μέσω της θεσμικής εθιμικής ζωής. Ο κόσμος του Μετσόβου κινήθηκε στη βάση της παράδοσης ως τη σύγχρονη εποχή, αναδεικνύοντας την παράδοση ως παρατεταμένη πραγματικότητα χάρη στις οικογενειακές δομές της κοινότητας και στην πολιτική διαχείριση του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο της Πράξης με το ακρωνύμιο “CULTURAL LANDS” (Πακέτο Εργασίας 4/ Παραδοτέο 4.2.4) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” προβλέπεται η σύνταξη καταρχήν προτεινόμενων στοιχείων για τον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η ανάδειξη ενός ως επικρατέστερου για περαιτέρω ανάλυση και Σύνταξη Δελτίου προς αξιολόγηση από την Επιστημονική Επιτροπή της Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δελτίου αυτό συντάχθηκε σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία του Μετσόβου, η οποία αποτελεί και τον φυσικό θεματοφύλακα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του. Παρακάτω, περιγράφονται τόσο όλα τα προτεινόμενα στοιχεία, έντεκα στον αριθμό, ως αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινής ζωής και κουλτούρας της κοινωνίας των Μετσοβιτών μεταξύ των οποίων και του στοιχείου που αναλύθηκε μέσα από τη σύνταξη του Δελτίου, εν προκειμένω τα ‘’Ήθη και έθιμα Αγίας Παρασκευής στο Μέτσοβο’’, όπως περιγράφεται και στο Δελτίο.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]